Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Kontynuując wizytę w serwisie wyrażasz zgodę na postanowienia naszej Polityki odnośnie plików cookies. Dowiedz się więcej

Raport Bieżący: NR 30/2012

Z dnia 2012-06-26

Temat:  Informacja poufna – sprzedaż udziałów w spółce MultiSport Benefit s.r.o.    

Podstawa  Art. 56 ust. 1 pkt. 1 – informacja poufna

Treść Raportu:

Zarząd Benefit Systems S.A. („Spółka”) informuję, iż w dniu 2012-06-25 została zawarta umowa sprzedaży przez Spółkę 51 % udziałów w spółce MultiSport Benefit s.r.o. na rzecz spółki Benefit Development Sp. z o.o. za kwotę 529 985,81 złotych.

Po zawarciu tej umowy Spółka będzie posiadała 21 % udziałów w MultiSport Benefit s.r.o. Celem umowy jest optymalizacja finansowa w Grupie Kapitałowej Benefit Systems S.A. przy jednoczesnym zachowaniu wpływu na działalność biznesową spółki MultiSport Benefit s.r.o. poprzez spółkę Benefit Development Sp. z o.o., w której wspólnikami są (ujawnienie umów sprzedaży w trakcie rejestracji): Benefit Systems SA oraz członkowie ścisłego top managmentu Spółki. Cała transakcja przewiduje również możliwość ponownego nabycia udziałów MultiSport Benefit s.r.o. przez Spółkę za cenę sprzedaży powiększoną wyłącznie o średni koszt pieniądza w czasie ale nie więcej niż WIBOR3M + 4 punkty procentowe.

Pomiędzy Spółką a nabywcą nie istnieją żadne powiązania w zakresie kapitałowym. Brak jest jakichkolwiek powiązań pomiędzy osobami zarządzającymi Spółką a osobami zarządzającymi Benefit Development Sp. z o.o.

Pozostałe postanowienia umowy sprzedaży nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

 

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

 

 

2012-06-26

James Van Bergh

Prezes Zarządu

 


Materiały:
Wersja PDF


Powrót do raportów
Copyright © 2014 Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.